Privacy verklaring

FosfaatNed.nl respecteert de privacy van haar bezoekers. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door FosfaatNed.nl verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens FosfaatNed.nl van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan jou mogelijk te maken.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechterlijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechterlijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Analytics

Om de site te kunnen verbeteren gebruikt FosfaatNed.nl Google Analytics als meettool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te kunnen ontdekken.

Formulieren

De site bevat diverse formulieren waarmee je snel informatie aan kunt vragen. Wij zullen zeer zorgvuldig met de ingestuurde gegevens omgaan en wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel zoals beschreven bij het formulier. Ook als je ons een e-mail stuurt met een vraag zullen wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en de gegevens alleen gebruiken om de vraag te beantwoorden. Je gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is.

Jouw rechten

Jij kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jou mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij jou hiervoor niet meer benaderen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan FosfaatNed.nl, Singel 43, 8601 AH Sneek. Wil je weten of alle gegevens die wij van jou hebben ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Wij moeten jou dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Je kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Cookies

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar jouw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf jouw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien je geen cookies wilt ontvangen, kun je het hulpbestand van jouw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe je de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen. Zie onze cookieverklaring voor een toelichting.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

Vragen?

Heb je vragen over het privacybeleid van FosfaatNed.nl? Neem dan contact met ons op.